Zásahová jednotka

                     

 

 

Jméno: Stanislav Hubáček

Funkce: Velitel jednotky

Další: nositel DT, strojnik

 

Jméno: Petr Kůs

Funkce: zástupce velitele

Další: nositel DT, obsluha MP

 

 

Jméno: Pavel Cupal

Funkce: Velitel družstva

Další: nositel DT, obsluha MP


 

Jméno: Stanislav Krbec

Funkce: Velitel družstva

Další: nositel DT, strojník

 

Jméno: Ondřej Horych

Funkce: Velitel družstva

Další:  nositel DT,obsluha MP, strojník


 

Jméno: Karel Kopetzký

Funkce: hlavní strojník

Další:  nositel DT, obsluha MP

 

Jméno: Jaroslav Kopetzký

Funkce: strojník

Další:  nositel DT, obsluha MP

 

Jméno: Lubomír Ohnutek

Funkce:  Strojník

Další: nositel DT

 

 

Jméno: Jiří Kejval

Funkce: hasič

Další: nositel DT

 

 

Jméno: Václav Kůs

Funkce: hasič

Další: nositel DT


 

Jméno: Ondřej Krbec

Funkce: hasič

Další: nositel DT, obsluha MP

 

 


Jméno: Karel Šindelář

Funkce:hasič

Další: Nositel DT

 

Jméno: Václav Mrázek

Funkce:  Hasič

Další: 

 

Jméno: Karel Kopetzký

Funkce:hasič

Další:

  

 

Jméno: Tomáš Karpiš

Fukce: hasič

Další: