PROGRAM OSLAV 130 LET ZALOŽENÍ SDH

25.07.2011 12:02

V pátek 12.8.2011 od 18 hodin  se  v sále hasičského domu uskuteční slavnostní schůze pro pozvané a členy SDH.

 

V sobotu 13.8.2011  budou oslavy pokračovat a to s následující programem:

 

13 00 – 13 30  Vysvěcení praporu

13 30 – 14 30  Průvod městem – historická a současná technika

14 30 – 17 00  Vyproštění osob z auta + lezci

                        Předvedení policejního vozidla

                        Ukázka sportovní kynekologie

17 00 – 17 30  Ukázka Mladých hasičů

18 00 – 19 00  Vystoupení hudební skupiny HOLDEN

19 00 -    ­         Vystoupení centry kapely – RANDUCH Tomáš

Po skončení programu -  Ohnivá schov

Změna programu vyhrazena.